Skicka in ditt CV

Genom att skicka ditt CV till Uniqruitsamtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden samt eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Uniqruiti syfte att ta kontakt för rekryteringar. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget och vid specifika rekryteringsprocesser även då av Kunden i fråga, som då också är personuppgiftsombud. Om uppgifterna kommer att behöva att behandlas av annan tredje part kommer vi att ta kontakt med dig för ytterligare samtycke.

Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det. Samtycketupphör inte om du inte blir aktuell för en specifik rekrytering. Dina uppgifter kan komma attanvändas för andra rekryteringar som Uniqruitansvarar för.Du har alltid rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta contact@uniqruit.com

Du har även rätt att radera eller ändra delar av den data som har samlats in.

För att läsa den fullständiga integritetspolicyn, tryck här