Rekrytering

Vår process

Rekrytering


30+ års samlad utveckling på kompetensmarknaden har visat oss:

  • Starka verktyg och processer är en grund.
  • Flexibilitet är en nödvändighet.
  • Relationer och nätverk skapar möjligheter.

Uniqruit söker och utmanar branschledande förmågor, för träffsäker matchning. Varje dag.


Våra metoder? Det är ingen hemlighet - så här går det till:


1 - Kravprofil

Vi börjar med att tillsammans formulera en noggrann kravprofil som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Det här är ett viktigt och avgörande steg. Den ska klargöra vad rollen innefattar gällande ansvar, uppgifter, mandat - och självklart vilka kompetenser och personliga styrkor som värdesätts. För att fastställa kravprofilen använder vi en kompetens- och- beteendeprofil.


2 - Research

Vi går till marknaden för att undersöka och filtrera utifrån kravprofilen. När vi har hittat kandidater - ibland från en överraskande plats inom sektorn, men ofta från våra egna nätverk och kanaler - så kontaktar vi dem. I det här steget ligger fokus på att marknadsföra tjänsten och bolaget, för de mest lämpade kandidaterna.


3 - Presentation

Vi presenterar i regel tre till fem kandidater som har utmärkt sig utifrån kravprofilen. Vi tar kontakt med dessa för att följa upp intresset och boka in intervjuer hos er.


4 - Bedömning & verifiering

Vi är certifierade i verktygen Cut-E och Profiles, som används för att utföra färdighets- och- begåvningstester. Om vi har kommit överens om att det är relevant för era behov, genomför vi anpassade tester i det här steget. Vi följer alltid upp två formella referenser och utför bakgrundskontroller i flera nivåer, anpassade utifrån befattningen. Detta för att vara säkra på att bilden som kandidaten har gett oss stämmer fullständigt.


5 - Fullbordande av matchningen

Dags för avtal! Vid behov finns vi tillgängliga för konsultation i den här frågan - men annars sätter vi igång direkt med återkopplingarna till de övriga kandidater som vi har haft kontakt med längs vägen.


6 - Uppföljning

När tiden har gått vill vi gärna höra hur allt fungerar. Tre månader in i anställningen återkopplar vi med båda parter för att säkerställa att ni båda är nöjda med matchningen. Det är det viktigaste för oss.