Interim Management

Vår process

Interim Management


Våra framgångsfaktorer inom Interim Management är effektivitet och träffsäkerhet i matchningen. En annan grundläggande, men mycket viktig komponent, är att vi delar uppfattning om hur ert tillfälliga behov ser ut.

Det klargör vi tillsammans, först av allt i det inledande samtalet. När vi kan bekräfta att vi har en gemensam identifikation av era behov, tar vi fram förslag på interimskonsulter som vi tror kan matcha profilen.

Vi undersöker alla relevanta faktorer hos kandidaterna - så som personlighetsmässig lämplighet, erfarenhet, tillgänglighet och arvodesanspråk.

Ni får nu välja, varpå vi kopplar ihop er för ett första möte. Antingen sker det på plats hos er eller genom ett videosamtal, beroende på vad som passar bäst. Det här kan gå snabbt. Ibland har vi en konsult att presentera redan samma dag.

Fram tills konsulten är igång med arbetet hos er, med undertecknade avtal - står Uniqruit för hela risken. Ni betalar enbart för den arbetstid som konsulten utför hos er, och vårt arvode inkluderar alla kostnader; förmedlingsarvode, pension, försäkring, arbetsgivaravgifter, sociala avgifter. Rubbet.


Så här är processen strukturerad:

1 - Uppdragsspecifikation

Vi börjar med att specificera en övergripande kravprofil. Den ska klargöra konsultens ansvar och uppgifter - samt praktiska faktorer som tidsperiod och arvodesnivå. Tidigare erfarenhet och personliga styrkor är också viktiga komponenter i det här steget. Vi förser er gärna med relevanta mallar som stöd, för att säkerställa att specifikationen blir så tydlig som möjligt.


2 - Kartläggning

Nu söker vi. Tjänsten och bolaget marknadsförs till konsulter som vi tror skulle innebära den bästa matchningen. Oftast finns de redan tillgängliga genom våra egna nätverk och kanaler.


3 - Bedömning, urval & presentation

Vi gör bedömningar av de bäst lämpade konsulterna, utifrån specifikationen i det första steget - och presenterar dessa för er.


4 - Avtal

Ni får ta ett beslut och Uniqruit fullföljer matchningen med kontrakt mellan alla parter. Uppdragsavtal, samt ett konsultavtal med bolaget som anlitas för interimsuppdraget. Med det ordnat tar Uniqruit ett steg tillbaka för att återkoppla till övriga kandidater, medan ni fortsätter framåt med verksamheten.


5 - Uppföljning

Efter en lyckad matchning, följer vi resan i alla riktningar den kan tänkas ta. Att båda parter är nöjda även under uppdragets gång är viktigt för oss. Det är inte ovanligt att uppdraget förlängs och ibland även skiftar till ett beslut om permanent anställning.